Historia Zespołu Szkół Nr 3

otwarcieZS3

1 września 1995 rok – pierwsza w historii szkoły inauguracja roku szkolnego w obecnym budynku szkoły

Szkoła powstała w roku 1995 jako szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Zawsze kierowali nią wybitni pedagodzy. Pierwszym dyrektorem szkoły została p. Joanna Przytuła. Jej następcą był p. Michał Sochacki (lata 1995-1999). Następnie funkcję dyrektora piastował p. Włodzimierz Grzeszczuk (1999-2002). W kartach historii szkoły zapisała się też p. Anita Krasca, która pełniła funkcję dyrektora w czasie 26.01.2002-31.08.2002 r. Od 1 września 2002 r. do końca roku 2016 obowiązki dyrektora sprawowała p. Bernarda Ewa Dybowska. Od roku 2017 do dnia dzisiejszego dyrektorem jest p. Aneta Zaczek.

 • Od roku 1997 funkcjonuje jako szkoła publiczna.
 • W 2003 r. szkołę przekształcono w zespół szkół.

Organem prowadzącym jest
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Obecnie w Zespole Szkół Nr 3 działają dwa typy szkół:

 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Choszcznie dla młodzieży (kształcimy we wszystkich kierunkach);
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (szkoła bezpłatna!)

Największe atuty placówki to:

 • Twórcza i przyjazna atmosfera
 • Profesjonalna i życzliwa kadra nauczycieli
 • Doskonale wyposażone pracownie
 • Egzaminy czeladnicze, do których przygotowujemy uczniów mają 100% zdawalności!

W naszej szkole można rozwinąć swoje zdolności i poszerzyć
zainteresowania, a przede wszystkim
NIGDY NIE JEST SIĘ SAMOTNYM I ANONIMOWYM!

Szkoła dziś:

Szkoła wciąż się rozwija i w dążeniu do spełnienia standardów europejskich:

 • Stwarza uczniom możliwości prezentowania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział uczniów w różnego rodzaju konkursach i turniejach:

konkursy w Zwspole Szkół Nr 3 w Choszcznie

oooooo– szkolnych
oooooo– międzyszkolnych
oooooo– międzynarodowych

 • Prowadzona jest prawidłowa polityka kadrowa (wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole posiadają pełne kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów).
 • Zapewnia się uczniom, ich rodzicom i nauczycielom pomoc pedagogiczną.
 • Zapewnienia się bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.

Baza lokalowa szkoły:

Zarówno szkoła zawodowa jak i bezpłatne Liceum dla Dorosłych mieszczą się w budynku naszej szkoły przy ulicy Grunwaldzkiej 30. Możemy poszczycić się pięknym wnętrzem budynku, nowoczesnym wyposażeniem w pomoce naukowe, klasami z tablicami interaktywnymi, łączem internetowym. Posiadamy doskonale wyposażone dwie pracownie fryzjerskie, pracownię komputerową na 15 stanowisk. Atutem szkoły są przestronne korytarze i sale lekcyjne, których standard cały czas się podnosi.

Szkoła posiada doskonałe warunki lokalowe oraz bazę dydaktyczną zapewniającą słuchaczom zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na wysokim poziomie.

Dobry zawód = dobra przyszłośćbezplatne_ksztalcenie

Ukończenie szkoły i uzyskanie świadectwa czeladniczego czy dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe daje dużo większe szanse na znalezienie zatrudnieniasamozatrudnienie, czy nawet stworzenie miejsc  pracy dla innych.

Olbrzymim atutem naszej placówki jest
oferowanie bezpłatnego kształcenia 
dla młodzieży i dorosłych