Międzynarodowy Dzień Dziewczyn

💖💖💖 Święto zostało ustanowione przez zgromadzenie Ogólne ONZ dopiero w 2011 roku – jest więc jeszcze świętem dość młodym. Tym większe podziękowania należą się tym Panom z klasy pierwszej 😁