Wojsko Polskie i my

Odwiedzili nas przedstawiciele różny6ch jednostek Wojska Polskiego 🙂 Opowiadali o pracy w wojsku, przedstawiali różne możliwości kariery po ukończeniu szkoły. Dziękujemy za wizytę 😀