Piknik z okazji Dnia Dziecka

Dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu za zorganizowanie Dnia Dziecka, Radzie Rodziców za zakup grilla a wszystkim za mile spędzony czas