EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI LATO 2021(CZERWIEC-LIPIEC)

UWAGA!!!

Do dnia 7 lutego uczniowie klasy III szkoły branżowej zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Deklaracje (dostępne poniżej) należy złożyć w sekretariacie szkoły osobiście albo przez Internet

proc_zaw_zal_1_1

proc_zaw_zal_1_2