cześć i chwała bohaterom – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

„Nie opłakała ich Elektra
nie pogrzebała Antygona
i będą tak przez całą wieczność
w głębokim śniegu wiecznie konać” Z. Herbert
Prezentujemy 20 etiud filmowych przedstawiających żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/multimedia-1/filmy/92610,Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykl-etiud-filmowych.html?fbclid=IwAR1JhK3dm2iDxwiG0dUR93-MVT-OqMsS0Bqo5QWLh9hqtdBVBLPnJEPtgBw