Zawieszenie zajęć

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w związku z koniecznością zapobiegania rozpowszechniania się koronawirusa od dnia 12 do 25 marca br. zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zostały zawieszone.