Rocznica odzyskania niepodległości

„Naród, który traci pamięć przestaje być

Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi,

czasowo zajmujących dane terytorium”

Pod tym hasłem odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Oprócz uroczystego apelu szkolnego, w szkole ogłoszono konkurs na plakat promujący wartości niepodległościowe. Pisaliśmy również kartki dla bohatera. Na godzinach wychowawczych przeprowadzono pogadanki oraz dyskusje o współczesnych formach patriotyzmu.