Harmonogram zebrań z rodzicami

W roku szkolnym 2019/2020 ustala się następujący harmonogram spotkań z rodzicami:

harmonogram

zebrania