Pomóżmy Patrykowi stanąć na nogi

Pomocy potrzebuje Patryk Dąbrowski z Choszczna, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi.

Mimo przebytej operacji stracił władzę w nogach i jest sparaliżowany. Patrykowi niezbędna jest długotrwała rehabilitacja, leki i specjalistyczny sprzęt. Niestety są to koszty, z którymi nie poradzi sobie samodzielnie. W całym Choszcznie wielu przedsiębiorców posiada w swoich lokalach punkt zbiórki plastikowych nakrętek. W Zespole Szkół Nr 3 w Choszcznie znajduje się jeden z nich.