Spotkanie z panią prokurator Mirosławą Przybylską

Czas 19 – 25 lutego 2018 to Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – w akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Ten tydzień rozpoczęli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej spotkaniem się z Panią prokurator Mirosławą Przybylską z Prokuratury w Choszcznie by dowiedzieć się jak reagować w sytuacjach doznawania przemocy.