Dodatkowa sesja egzaminacyjna w LO

W najbliższy weekend (11-13 lutego) odbędą się egzaminy semestralne dla słuchaczy bezpłatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Choszcznie, którym wyznaczono dodatkowy termin egzaminów. Prosimy o punktualne przybycie.

Plan egzaminów.