Jasełka i spotkanie opłatkowe

Jasełka kojarzą się wszystkim z dobrze znaną sceną Bożego narodzenia, z powagą, zadumą nad ludzkim losem. Te wszystkie elementy widoczne były w szkolnej inscenizacji jasełkowej przygotowanej przez uczniów naszej szkoły. Pojawiły się jednak i nowe odwołania. „Zależało mi na tym, by połączyć tradycję ze współczesnością. By wspólnie poszukać odpowiedzi na pytanie, czy Jezus urodzony przed dwoma tysiącami lat jest nadal obecny w naszym życiu” – mówi organizator przedstawienia, p. Aneta Zaczek. Piękna i wzruszająca historia narodzin Jezusa widziana oczami współczesnego człowieka na pewno skłania do głębokiej  refleksji.

Spotkanie jasełkowe swą wizytą zaszczycili: starosta powiatu choszczeńskiego – p. Adam Andriaszkiewicz , wicestarosta powiatu – p. Wioletta Kaszak, asystent burmistrza ds. promocji i wizerunku gminy – p. Tadeusz Krawiec, zaproszeni sołtysowie oraz zaprzyjaźnione panie z kół gospodyń wiejskich. Jak co roku gościliśmy również rodziców, grono nauczycielskie i pracowników niepedagogicznych oraz uczniów.

Po jasełkach rozpoczęło się wspólne spotkanie opłatkowe. Zapoczątkował je ks. Sławomir Mazurkiewicz czytając fragment Ewangelii wg. Św. Łukasza. Wszyscy dzielili się opłatkiem, składali życzenia oraz razem kolędowali. W ten uroczysty dzień wszyscy uczestnicy spotkania poczuć mogli magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.