Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Nr 3

dyrektor szkoły – mgr Aneta Zaczek

pedagog – Krystyna Kowalewska;
język polski – Piotr Pawłowski;
język niemiecki, język niemiecki zawodowy –  Krystyna Mazurek;
matematyka – Maria Załucka; Agnieszka Stankowska
historia – Edyta Widła;
geografia – Jolanta Owczarska;
informatyka – Aneta Zaczek;
biologia – Urszula Okrasińska, Zenon Czernów;
chemia – Zenon Czernów;
fizyka – Agnieszka Stankowska;
wychowanie fizyczne – Jolanta Larsen;
podstawy fryzjerstwa – Aneta Zaczek
techniki fryzjerskie – Aneta Zaczek;
zajęcia praktyczne – mistrz fryzjerski Beata Pawlak-Sitkiewicz;