Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Nr 3

dyrektor szkoły – mgr Aneta Zaczek

pedagog – mgr Lena Możdżyńska;
język polski – mgr Piotr Pawłowski;
język niemiecki, język niemiecki zawodowy – mgr Elżbieta Andruszewska;
matematyka – mgr Maria Załucka; Agnieszka Stankowska
historia, geografia – mgr Małgorzata Matuszak;
wiedza o społeczeństwie – mgr Małgorzata Matuszak;
geografia – mgr Marek Nowak;
podstawy przedsiębiorczości – mgr Elżbieta Andruszewska; mgr Marek Nowak
informatyka – mgr Małgorzata Matuszak;
biologia – mgr Urszula Okrasińska;
wychowanie fizyczne – mgr Jolanta Larsen;
podstawy fryzjerstwa – mgr Aneta Zaczek
techniki fryzjerskie – mgr Aneta Zaczek;
zarządzanie salonem fryzjerskim – mgr Aneta Zaczek;
zajęcia praktyczne – mistrz fryzjerski Danuta Felusiak, Halina Duleba;